Driven By

Uw nauwkeurige geleiding via GNSS RTK netwerk

Mobile Mapping

Kort gezegd, is Mobile Mapping een technologie die beelden opneemt, vergezeld van  nauwkeurige positie- en oriëntatie-parameters. Met behulp van fotogrammetrie worden deze beelden verwerkt, waardoor aan de objecten in de beelden metingen kunnen verricht worden en absolute coördinaten ervan uitgelezen worden. Het Mobile Mapping systeem is makkelijk verplaatsbaar en installeerbaar, waardoor het  snel in-en uitgebouwd kan worden in eender welke platform (auto, trein, boot, …)


 imajnet sur route     DrivenBy op auto

DrivenBy op de trein     imajnet sur eau

imajnet par bateau      DrivenBy op de boot

 

Als exclusieve distributeur van de imajing® producten in België en Luxemburg, biedt DrivenBy een oplossing voor :

  • Snelle en eenvoudige toepassingen,
  • met een garantie qua precisie, aangepast aan uw GIS-omgeving,
  • met een zodanige prijsstelling dat het een regelmatige actualisering van uw gegevens mogelijk maakt.

Het inwinnen van de beelden gebeurt met de imajbox®. De verwerking en visualisatie van de beelden in een GIS gebeurt in imajview®. Het publiceren van de beelden en informatie gebeurt met imajnet®. Deze imajing® product-keten waarborgt de referentiedata, de visualisatie en het efficiënt beheer van uw netwerkinfrastructuur.

 

 

Toegang tot de videos presentatie :

 

 


 

Imajing® technologie kan zowel op (lokale) wegen en autowegen ingezet worden, alsook op spoorwegen en waterwegen. De technologie biedt een coherente en geïntegreerde oplossing om het terrein te visualiseren, te inventariseren en op te meten. 

 

Als pionier onder de gebruikers van Mobile Mapping in Europa sinds begin 2000, adviseert het team van DrivenBy u bij de uitvoering van uw project, door ofwel de imajing® producten te leveren en te integreren in uw bedrijfsprocessen, of door u de gevraagde geografische informatie te verschaffen.